ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑΟ ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ:
http://engineertech.gr